Skip to main content
  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

Authentiek gerei

De Nederlandse Vereniging van Traditioneel Gerei (NVTG) is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

De NVGT stimuleert het rijden met en het rijdend houden van het Nederlands erfgoed aan rijtuigen, karren en sleeën. De NVGT zorgt door juryleden op te leiden voor overdracht en in stand houden van de kennis, die er is over de rijtuigen uit de periode van ca. 1850 tot 1930.

Deze kennis wordt aangewend om tijdens een Concours Traditionele Aanspanningen deelnemende combinaties in de gelegenheid te stellen zich te laten beoordelen. Gelet wordt o.a. of de staat waarin het rijtuig verkeert overeenstem met de leeftijd van het rijtuig. Verder wordt gekeken naar de kleding van de koetsier, grooms en de passagiers, de staat van de tuigen, de conditie van het paard / de paarden en de staat van het beslag. Het primaire aandachtspunt is altijd de veiligheid van de aanspanning; verkeert het in een dusdanige staat, dat het geacht wordt veilig aan het verkeer deel te nemen.

In Nederland zijn zo’n 20 organisaties actief, die evenementen (tourritten en/of kwalificatiewedstrijden) organiseren voor authentiek gerei.

Authentiek gerei