Skip to main content
 • "Powered by the best blood lines."

 • "Powered by the best blood lines."

 • "Powered by the best blood lines."

 • "Powered by the best blood lines."

 • "Powered by the best blood lines."

 • "Powered by the best blood lines."

 • "Powered by the best blood lines."

 • "Powered by the best blood lines."

 • "Powered by the best blood lines."

 • "Powered by the best blood lines."

 • Hackney Stamboeken
  Hackney Stamboeken

  Lang voordat er een Hackney stamboek opgericht was, werden er al Hackney’s gefokt. Verreweg de meeste vaderlijnen in de Hackney-fokkerij voeren terug naar de bekende Arabische hengst Darley Arabian (rechts), geboren in Aleppo (Syrië) in 1700 en overleden in Engeland in 1730. Deze hengst is van grote invloed geweest op de volbloedfokkerij en daarmee op de Hackney-fokkerij in Engeland.

  In de 19e eeuw heeft de Hackney-fokkerij vastere vorm gekregen en in 1883 steken enkele Hackney-liefhebbers de koppen bij elkaar en richten de Hackney Horse Society op en vanaf dat moment werd de Hackney-fokkerij vastgelegd in een stamboek. In dit stamboek worden eerst alle hengsten geregistreerd (in het eerste jaar 984 stuks) en vanaf het 2e jaar ook de merries. Eind 19e eeuw stonden er in dit stamboek zo’n 6.000 hengsten en 10.500 merries geregistreerd. Inmiddels zijn deze aantallen opgelopen tot ca. 18.500 hengsten en 32.000 merries.

  De Hackney Horse Society is het moederstamboek voor de Hackney’s. Met de export van Hackney’s vanuit Engeland naar diverse landen ‘all over the world’ werden er vervolgens ook Hackney-stamboeken opgericht in: USA (1891), Canada (1892), Argentinië (1907), Zuid-Afrika (1908), Australië (1931), Nederland (1946) en New Zeeland (1976).

  De meest relevante Hackney-stamboeken voor de fokkerij in Nederland zijn het moederstamboek, de Hackney Horse Society (HHS), het Nederlandsch Hackney Stamboek (NHS) en de American Hackney Horse Society (AHHS).

  Hackney Stud “De Heemhoeve” registreert haar dieren in het moederstamboek, de HHS, omdat daarmee deze dieren qua registratie en afstamming automatisch volledig geaccepteerd worden door de andere Hackney-stamboeken.

 • Hackney Horse Society
  Hackney Horse Society

  In 1883 werd in Engeland het eerste Hackney-stamboek, de Hackney Horse Society (H.H.S.), opgericht. Ruim daarvoor werden er in Engeland al Hackney’s gefokt en gehouden. In het begin van de 18e eeuw hebben Hackney-fokkers door gebruik te maken van Engelse volbloeden bloed van geïmporteerde Arabische hengsten ingekruisd. Hierdoor ontstond een verfijning in het ras Hackney zonder de intrinsieke kwaliteiten van de oorspronkelijke ras te verliezen.

  Tot in de 2e helft van de 19e eeuw was de Hackney-fokkerij met name gericht op Hackney’s grote maat. Er waren wel kleine grote maten, maar nog geen Hackney’s kleine maat zoals we nu kennen. De heer Wilson heeft in de 2e helft van de 19e eeuw de ontwikkeling van de Hackney’s een grote impuls gegeven. Door de inzet van de hengst Sir George, een pony met een stokmaat van onder de 1.40 meter, met de bewegingen van een Hackney en met kenmerkende pony-eigenschappen (invloeden van Fell en Welsh).

  Aanvankelijk werden de dieren in het H.H.S. in twee registers geregistreerd: raszuivere Hackney’s (tegenwoordig sectie A) en kruislingen (tegenwoordig sectie B). Van de dieren in sectie A zijn de bloedlijnen van zowel de vader als de moeder te herleiden naar bloedlijnen in het basisboek. Van de dieren in sectie B staat òf de vader òf de moeder als raszuivere Hackney geregistreerd in een erkend Hackney-stamboek.
  In 2007 is sectie C toegevoegd voor (raszuivere) Hackney’s uit andere erkende Hackney-stamboeken, waarvan de bloedlijnen niet volledig te herleiden zijn naar bloedlijnen in het basisboek (sectie A) van de HHS.

  Aan registratie in sectie A en C wordt de voorwaarde gesteld, dat op basis van het DNA-profiel de afstamming vastgesteld moet zijn.

  Deelname aan stamboekactiviteiten staat binnen het H.H.S. uitsluitend open voor Hackney’s geregistreerd in sectie A van het stamboek.

  De HHS heeft als moederstamboek conform de Europesee regelgeving het Nederlandsch Hackney Stamboek als dochterstamboek erkend en de Hackney-stamboeken in Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Argentinië als zgn. 3e landen.

 • Nederlandsch Hackney Stamboek
  Nederlandsch Hackney Stamboek

  Op 2 februari 1946 is het Nederlandsch Hackney Stamboek (N.H.S.) opgericht als dochterstamboek van de Hackney Horse Society (H.H.S.), het moederstamboek voor de Hackney’s.

  Rond 1900 werden de eerste Hackney’s in Nederland ingevoerd vanuit Engeland. Toen na de eerste wereldoorlog het gemotoriseerde verkeer zijn intrede deed, daalde de belangstelling voor de (luxe) koetsenpaarden en dus ook voor de Hackney. Na de tweede wereldoorlog nam de belangstelling voor het aangespannen rijden weer toe, maar dan als sport. Er ontwikkelde zich een bloeiende fokkerij en het N.H.S. werd opgericht.

  Als dochterstamboek is het N.H.S. gehouden de wijze van registratie te volgen van het moederstamboek, de H.H.S. Dit houdt in, dat het N.H.S. een sectie-indeling overeenkomstig met de H.H.S. heeft en dat van veulens vòòr de registratie het DNA-profiel gecontroleerd moet zijn. De regels en voorwaarden voor registratie van Hackney’s, welke gefokt zijn buiten Engeland, zijn dezelfde als die voor Hackney’s gefokt in Engeland. Elke Hackney moet zowel aan vaders- als moederskant in alle bloedlijnen te herleiden zijn op bloedlijnen in het moederstamboek (H.H.S.).

  Evenals in Engeland zijn in Nederland onder stringente voorwaarden zgn. hulpboek-merries in het Hackney stamboek geregistreerd. Echter heeft het Nederlandsch Hackney Stamboek omtrent de registratie van deze zgn. hulpboekers geen afstemming gezocht met het moederstamboek, de H.H.S.

  Nu het veelvuldig voorkomt dat Hackney’s van en naar Engeland getransporteerd worden, geeft dit problemen met erkenning van sommige Nederlandse bloedlijnen in Engeland. Hackney’s met H-nummer in hun afstamming zijn niet in alle bloedlijnen te herleiden op bloedlijnen in het moederstamboek en worden door het moederstamboek aangemerkt als sectie C-dieren. Deze Hackney’s zijn in Engeland over het algemeen niet gewild voor de fokkerij.

  Door verschil in beleid en communicatie omtrent sectie C-dieren tussen moeder- en dochterstamboek zijn de Nederlandse fokkers genoodzaakt daar zelf oplettend op te zijn.

 • American Hackney Horse Society
  American Hackney Horse Society

  De eerste Hackney pony naar Amerika geïmporteerd werd, was 239 Stella welke door de heer A.J. Cassatt in 1878 naar Philadelphia werd gehaald. In 1891 richtte de heer Cassatt samen met andere Hackney-liefhebbers de American Hackney Horse Society (AHHS) op, een organisatie en data-registratie die nog steeds valide is.
  Het hoofdkantoor van de American Hackney Horse Society is gevestigd in het Kentucky Horse Park, Lexington, Kentucky. Het doel van deze organisatie is met name het bijhouden van een Hackney-register, het samen en het waarborgen van Hackney-registraties en -overdrachten. Voorts tracht het het fokken van kwaliteit Hackney-paarden en -pony's te bevorderen; een bredere belangstelling voor de fokkerij te creëren en het aanmoedigen tot deelname aan de diverse Hackney-activiteiten.

  Anno 2016 is het AHHS het meest florerende Hackney-stamboek in de wereld, zowel qua fokkerij als het aangespannen rijden. En op vele (professionele) wedstrijden is voor het grootste deel van de klassen duizenden dollars aan prijzengeld beschikbaar.
  In het stamboek-register van het AHHS zijn echter dieren opgenomen, welke niet geheel te herleiden zijn tot bloedlijnen in het basisboek, ook niet van het moederstamboek. Derhalve worden deze dieren door het moederstamboek, de HHS, niet geaccepteerd voor registratie in sectie A.

  In Amerika worden met name Hackney-ponies (met een stokmaat van max. 14.2 hands of 58 inches) gehouden en geshowd en in 5 verschillende divisies: de Roadster pony (met een stokmaat van max. 13 hands, die geshow wordt voor een sulky in 3 gangen, arbeidsdraf, verheven draf en full speed), de Cob Tail (met een stokmaat van max. 14.2 hands, die geshowd wordt als de dynamische ‘hig stepper’ en met een gekorte staat en ingevlochten manen), de Harness pony ook wel Long Tail genaamd (met een stokmaat van max. 12.2 hands, die geshowd wordt met een zeer lange (op de grond slepende) staart en lange losse manen, de Pleasure pony (met een stokmaat van max. 14.2 hands, die geshowd wordt voor een 2-wielige wagen en met lange losse manen) en aan de hand (deze rubrieken zijn doorgaans alleen voor veulens, éénjarigen en tweejarigen).