Skip to main content
  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

  • "Powered by the best blood lines."

Hackney als showpaard

Steeds meer mensen beoefenen het aangespannen rijden zowel in wedstrijden als voor recreatie. Terecht is een Hackney daarbij een goede partner vanwege de fraaie beweging en het grote uithoudingsvermogen.

De Hackney wordt in diverse aangespannen disciplines gebruikt. Veruit het meest worden ze gebruikt voor het concours rijden. Met recht worden ze door hun verheven, elegante gangen de "Ballerina's van de concoursvelden" genoemd.

Vooral de kleine maat hackney wordt veel gebruikt als concourspony, alhoewel de laatste jaren ook de grote maat weer in een grotere belangstelling verkeert.

In hoofdzaak worden hackney’s als éénspannen gepresenteerd op de concoursen. Maar ook als tweespan en in mindere mate als tandem zien we de hackney’s op de concoursvelden. Bij de hackney’s zijn aanspanningen als klavertje drie (één voorpaard en twee achterpaarden), randem (drie paarden in elkaars verlengde) en vierspan (twee voorpaarden en twee achterpaarden) zeldzamer, maar daarentegen wel waardevolle aanspanningen om te zien.

Hackney als showpaard
Roscourt Top Secret