"Powered by the best blood lines."

Hackney Stud “De Heemhoeve”
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@hackney-horses.nl

Nederlandsch Hackney Stamboek

juryleden nhs 02
Juryleden N.H.S. op een fokdag

Algemeen                 Engeland               Nederland               Amerika

Op 2 februari 1946 is het Nederlandsch Hackney Stamboek (N.H.S.) opgericht als dochterstamboek van de Hackney Horse Society (H.H.S.), het moederstamboek voor de Hackney’s.

Rond 1900 werden de eerste Hackney’s in Nederland ingevoerd vanuit Engeland. Toen na de eerste wereldoorlog het gemotoriseerde verkeer zijn intrede deed, daalde de belangstelling voor de (luxe) koetsenpaarden en dus ook voor de Hackney. Na de tweede wereldoorlog nam de belangstelling voor het aangespannen rijden weer toe, maar dan als sport. Er ontwikkelde zich een bloeiende fokkerij en het N.H.S. werd opgericht.

Als dochterstamboek is het N.H.S. gehouden de wijze van registratie te volgen van het moederstamboek, de H.H.S. Dit houdt in, dat het N.H.S. een sectie-indeling overeenkomstig met de H.H.S. heeft en dat van veulens vòòr de registratie het DNA-profiel gecontroleerd moet zijn. De regels en voorwaarden voor registratie van Hackney’s, welke gefokt zijn buiten Engeland, zijn dezelfde als die voor Hackney’s gefokt in Engeland. Elke Hackney moet zowel aan vaders- als moederskant in alle bloedlijnen te herleiden zijn op bloedlijnen in het moederstamboek (H.H.S.).

Evenals in Engeland zijn in Nederland onder stringente voorwaarden zgn. hulpboek-merries in het Hackney stamboek geregistreerd. Echter heeft het Nederlandsch Hackney Stamboek omtrent de registratie van deze zgn. hulpboekers geen afstemming gezocht met het moederstamboek, de H.H.S.

Nu het veelvuldig voorkomt dat Hackney’s van en naar Engeland getransporteerd worden, geeft dit problemen met erkenning van sommige Nederlandse bloedlijnen in Engeland. Hackney’s met H-nummer in hun afstamming zijn niet in alle bloedlijnen te herleiden op bloedlijnen in het moederstamboek en worden door het moederstamboek aangemerkt als sectie C-dieren. Deze Hackney’s zijn in Engeland over het algemeen niet gewild voor de fokkerij.

Door verschil in beleid en communicatie omtrent sectie C-dieren tussen moeder- en dochterstamboek zijn de Nederlandse fokkers genoodzaakt daar zelf oplettend op te zijn.

Terug